Zawarto�� tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyw�z gruzu Krak�w, Wyw�z �mieci Krak�w, Kontenery Krak�w Wyw�z gruzu Krak�w, Wyw�z �mieci Krak�w, Kontenery Krak�w Wyw�z gruzu Krak�w, Wyw�z �mieci Krak�w, Kontenery Krak�w Wyw�z gruzu Krak�w, Wyw�z �mieci Krak�w, Kontenery Krak�w Wyw�z gruzu Krak�w, Wyw�z �mieci Krak�w, Kontenery Krak�w
Wyw�z gruzu Krak�w, Wyw�z �mieci Krak�w, Kontenery Krak�w

Zakres us�ug
Kliknij bo zobaczy� cennik us�ug.
wi�cej >>

Cennik us�ug.
Dowiedz si� wi�cej na temat cen us�ug
wi�cej >>

Wyw�z gruzu Krak�w, Wyw�z �mieci Krak�w, Kontenery Krak�w

"Lucky Luk" s.c.
�ukasz Sta�ko, Piotr Sta�ko

Siedziba (Biuro/Baza):
ul. Nad Seraf� 51A
30-864 Kraków

e-mail: biuro@lucky-luk.pl

tel.: 502-788-588

Wyw�z gruzu Krak�w, Wyw�z �mieci Krak�w, Kontenery Krak�w

 
Wyw�z gruzu Krak�w, Wyw�z �mieci Krak�w, Kontenery Krak�w
Imi� i Nazwisko lub nazwa:
Adres zamawiaj�cego:
Osoba zamawiaj�ca:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Rodzaj pojemnika:
Rodzaj odpadu:
   
Miejsce dostarczenia pojemnika
   
Ulica:
Numer domu/lokalu:
Miejscowo��:
Data dostarczenia:
Godzina dostarczenia: od do
  (przedzia� dwóch godzin)
Data odbioru:
  (maksymalnie 5 dni od daty podstawienia)
   
Dane do wystawienia faktury:
   
Nazwa firmy:
Adres:
NIP:
Forma p�atno�ci:
Dodatkowe informacj�:
   
 
 
Aktualno�ci | O firmie | Us�ugi/cennik | Zaplecze techniczne | Zamów on-line | Kontakt